English | Česky

MaDamini.com

OSHO meditace jsou vědecky navržené techniky vhodné pro moderního člověka tak,
aby mohl při meditaci snadněji dosáhnout ticha.

Tyto meditace jsou také úžasný způsob, jak se stát vitálnější, živější a bdělejší.

O OSHO Meditacích

Přijďte a naučte se nové způsoby jak být více uvolnění, šťastní a klidní.

SKÁKAT!      TŘÁST SE!      TANCOVAT!      SEDĚT!      POSLOUCHAT!

Tato příprava nám umožní snadněji vstoupit do meditace a zažít vnitřní klid. OSHO meditace nám pomáhají přesunout se z hlavy do našeho srdce. A ze srdce k nám přijde větší vnitřní klid, větší ticho a uvolnění.

OSHO meditace jsou doprovázeny specifickou hudbou vytvořenou jednotlivě pro každou z níže uvedených typů OSHO meditací. Každá z nich trvá jednu hodinu.

OSHO Dynamic meditace
Je rozdělena do pěti fází: chaotické dýchání, katarze, mantra, stání v tichosti a bez pohybu, tanec.

OSHO Kundalini meditace
Má následující čtyři fáze: třesení celého těla, tanec, umění poslechu, ležení v tichosti a bez pohybu.

OSHO Laughter meditace
Má následující tři fáze: sezení a smích bez jakéhokoliv důvodu, sezení v tichosti a bez pohybu, tanec.

OSHO Nadabrahma meditace
Je rozdělena do tří fází: mručení, dávání a příjímání energie z Vesmíru; sezení v tichosti a bez pohybu.

OSHO Gibberish (hatmatilka), OSHO Devavani meditace, OSHO Vipassana meditace, OSHO Mandala meditace, OSHO Chakra sounds meditace, OSHO Laughting Drums.

Mám zájem o OSHO meditace a přeji si získat, dozvědět se o těchto meditacích více informací.